Tancar

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable : WORLD PADEL DISTRIBUTIONS SCP
Finalitat principal: Gestió dels Usuaris i atenció de les seves sol·licituds
Legitimació : Consentiment de l’interessat
Destinataris : Se cediran dades a tercers per obligació legal o amb previ consentiment.
Drets : Accedir, Rectificar i Suprimir les Dades, així com altres drets.

Protecció de dades de caràcter personal

Versió actualitzada al RGPD. 12/07/2018

Responsabilitat de tractament

Identitat : WORLD PADEL DISTRIBUTIONS SCP

CIF : J01792738
Direción : Damians, 117, 08570 Torelló, Barcelona
Adreça electrònica : info@lionpadel.com

Finalitat

Les dades recollides a través del lloc web són incorporats en fitxers dels quals l’empresa és titular per a les següents finalitats:

– Gestionar la petició realitzada a través del lloc web ja sigui a través de formulari de contacte o qualsevol altre tipus d’imprès en línia, o bé a través d’una petició per correu electrònic.

– Enviament de newsletters i alertes a través de qualsevol canal, incloent mitjans electrònics (com ara correu electrònic, notificacions web, SMS) i per via postal sobre notícies, articles, activitats, esdeveniments, concursos, que poden contenir informació comercial sobre productes, serveis, ofertes i promocions relacionats amb les activitats desenvolupades per l’empresa.

En el cas de manifestar la seva negativa a futurs enviaments comercials les seves dades (nom, cognom i correu electrònic) seran inclosos en el fitxer d’exclusió a fi d’evitar enviar informació no desitjada.

– La gestió de reclutament i selecció de personal per a ser situats en llocs determinats i manteniment de borsa de treball.

– Tractament de dades d’usuaris de xarxes socials a través dels perfils corporatius.

– Cookies pròpies i de tercers basades en preferències.

Les respostes a les preguntes sobre dades personals que apareixen assenyalades en els formularis amb un asterisc (*) són de caràcter obligatori.

Legitimació

– Interès legítim per al tractament de les seves dades basat en la resposta a la seva petició o sol·licitud d’informació o oferta.

– Consentiment de l’interessat: enviament de comunicacions comercials, comunicació dades a empreses filials, publicació dades associades a difusió d’activitats (esdeveniments, concursos)…

Té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Conservació de les dades

Els terminis de conservació de les seves dades es determinen d’acord amb el compliment amb la legislació vigent, reglament i exigències normatives aplicables o, en qualsevol cas:

– Usuaris que remeten sol·licituds i/o consultes: el temps necessari per a atendre-les.

– Comunicacions publicitàries, promocionals: En sol·licitar la baixa l’usuari, excepte les dades tractades en el Registre d’Exclusió activitats comercials.

– El període de conservació de les dades professionals, que puguin enviar a través dels mitjans habilitats per al seu enviament en el lloc web serà de 5 anys, transcorreguts aquests es procedirà a la seva destrucció.

Finalitzat el període establert o en el cas que sigui descartat en el procés de selecció actual les seves dades es mantindran emmagatzemats per a futures convocatòries sempre que comptem amb el seu consentiment, i en aquest cas és responsable de mantenir i enviar les seves dades actualitzades.

Destinataris

– Les dades podran ser cedits en aquells casos en què així s’exigeixi legalment a les entitats públiques amb competència en la matèria.

– Les dades professionals del seu currículum podran ser comunicats a les empreses filials amb l’única finalitat d’ocupació sempre que comptem amb el seu consentiment.

– La gestió del lloc web comporta la contractació de prestadors de serveis que podran accedir a les seves dades per a poder dur a terme l’Encàrrec de Tractament. L’accés es durà a terme amb totes les mesures de seguretat necessàries per a salvaguardar i protegir la seva informació tal com s’ha regulat a través de contracte. Aquesta prestació no constituirà en cap moment una cessió de dades.

Exercici de drets

Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si l’empresa està tractant les seves dades personals.
Té dret a sol·licitar:

– L’accés a les seves dades personals.

– La rectificació de les dades inexactes

– La supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollit.

– La limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

– Oposar-se al tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

– Portabilitat de les seves dades.

– Té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Els drets reconeguts pel Reglament (UE) 2016/679, podran exercir-se directament o per mitjà de representant legal o voluntari.
Pot sol·licitar l’exercici de drets per mitjans informàtics a través de l’email de contacte del Delegat de Protecció de dades o enviant/lliurant la seva sol·licitud a l’adreça a dalt indicada.

Per a obtenir informació sobre els seus drets pot visitar: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

En el cas de no haver obtingut satisfacció en exercici dels seus drets pot presentar una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de dades https://www.aepd.es/agencia/en-que-podemos-ayudarte.html

Nivells de seguretat

L’empresa ha implantat les mesures i mitjans tècnics que estan al seu abast per a evitar el mal ús, alteració, pèrdua, accés no autoritzat o robatori de les dades personals facilitades.

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure o protocol segur de transferència d’hipertext) apareix en l’adreça URL d’aquesta web perquè està protegida per un certificat SSL garantint l’enviament segur de les dades recollides en els formularis, subscripcions… Els detalls del certificat, per exemple l’entitat emissora i el nom corporatiu del propietari del lloc web, es poden veure fent clic en el símbol de cadenat de la barra del navegador.

Transferències internacionals de dades

Els proveïdors de l’allotjament del lloc web són prestadors de serveis que podran accedir a les seves dades per a poder dur a terme l’Encàrrec de Tractament. Com a norma els seus servidors han d’estar situats en l’Espai Econòmic Europeu i si no fos així, sempre ens assegurem que aquests proveïdors estan situats en països amb un nivell de protecció adequat i ofereixen garanties de compliment de la normativa europea en matèria de protecció de dades, i en particular, el RGPD. Per a les transferències als EUA, sempre treballarem amb proveïdors adherits al Privacy Shield EU – EUA.

Xarxes socials

La nostra empresa té presència en diferents mitjans o xarxes socials, com ara: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Linkedin. El possible tractament de dades d’usuaris de xarxes socials que el responsable dugui a terme serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius.

L’empresa recorda que ha de conèixer les polítiques de privacitat d’aquests mitjans o xarxes socials en els quals estigui registrat en llaures a evitar compartir informació no desitjada.

Disposa de les configuracions de privacitat i gestió del compte en les xarxes socials per a gestionar les preferències de privacitat, identitat, publicitat i altres extrems afectes.

Cookies

En el nostre Lloc web utilitzem una tecnologia denominada “cookies». Per a més informació detallada consulta la Política de Cookies.

En visualitzar/accedir a través del lloc web a contingut de tercers, com Youtube, Vimeo, RRSS, pot estar acceptant cookies d’aquests llocs web que no estan dins del nostre control.

Back to Top
Product has been added to your cart